Dhurata Dora

Dhurata Dora

Kanali i vetëm zyrtar i Dhurata Dora, i cili menaxhohet nga IB Management.\n\nTë gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë artistes Dhurata Dora të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi.\n\nPër çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni tek adresa e mëposhtme:\n\[email protected]\n\n\n© 2021 Dhurata Dora. All Rights Reserved.

Video
SEworld